Поштова адреса, код ЄДРПОУ,

Розрахунковий рахунок, МФО, тел.. 

 

  Вих. №

Дата видачі довідки

 

                                                                                      Д О В І Д К А

 

                                                                                        про доходи

 

Видана гр. ___________________________ПІП _________________

про те, що він( вона ) справді працює

( навчається) у : _______________________Назва п/п______________________

Форма працевлаштування: ______________основне місце роботи/або частк. форма працевлашт._

займає посаду _________________________назва посади_________________________

ідентифікаційний код : __________________особи що працює_____________________

і його ( її) доход за останні 6 ( шість) місяців становив:

 

Місяці

року

Нарахована

заробітна плата, в т.ч в натуральній

формі, грн..

Інші нарахування, в

т.ч. в натуральній

     формі, грн..

( матеріальна допомога)

 

Утримано прибуткового податку

Останні 6 міс

Грн..коп

-

 

 

Грн..коп

-

 

 

Грн..коп

-

 

 

Грн..коп

-

 

 

Грн..коп

-

 

 

Грн..коп

-

 

Всього:

Грн..коп

-

 

 

Загальна сума доходу за період  (6 міс01.01.2010 р.- 01.06.2010 р)._________ становить :

 Сума прописом   грн. 00  коп.

Затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні.

  

  

                         Директор    _______________________                          Призвище І.П.

 

                      Головний бухгалтер   ________________________            Призвище І.П.